LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI
Để biết thêm thông tin về New World Hoiana Hotel, vui lòng điền thông tin theo hướng dẫn bên dưới:
 
ĐỊA ĐIỂM
NEW WORLD HOIANA HOTEL

Hoiana Resort & Golf, Tây Sơn Tây, Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam
Tel: 0235 858 6666
Email: reservations.hoiana@newworldhotels.com